جز تو
با کسی مهربان نیستم
این را .........
دیوارهای خط خطی
اتاق میدانند ...

http://ghasedak-ashegh.persiangig.com/image/webloag/1378970611627798_orig.gif
آنقدر خرابت شده م

که هر کس از کنارم رد میشه میگه

این خراب شده

مال کیه ...؟؟؟!!